Sök

SFOG Fortbildningskurs Tre-dimensionellt (3D) ultraljud inom gynekologi

SFOG-Fortbildning - 11 Okt - 12 Okt 2022

Kursledare: Med dr. Ligita Jokubkiene, Med dr. Povilas Sladkevicius
Plats: Kvinnokliniken, plan 3, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

Kursledare: Med dr. Ligita Jokubkiene, Med dr. Povilas Sladkevicius 

Språk: Svenska 

Kurstid: 11-12 oktober, 2022. 

Kursort och plats: Kvinnokliniken, plan 3, Jan Waldenströms gata 47, Malmö 

Avsedd för: 25 st specialister i obstetrik och gynekologi med basala kunskaper i ultraljudsdiagnostik inom gynekologi 

Program: Kursen är riktad mot gynekologer med intresse för tre-dimensionellt (3D) ultraljud. Målet med kursen är att förse kursdeltagarna med grundläggande kunskaper inom 3D ultraljud och dess användning inom gynekologi. 

Teoretiska föreläsningar: 3D ultraljudsundersökningsteknik, bildupptagning, 3D ultraljudbildsanalys- manuell och automatiserad. Praktisk användning inom klinisk verksamhet. Rikligt bildmaterial inklusive fall. Praktiska övningar: Hands-on övningar på basal och avancerad nivå med hjälp av software dedikerad för 3D ultraljud. 3D ultraljudsbildsanalys av kliniska fall. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda 3D ultraljud inom gynekologi  

Examination: Skriftlig och praktisk examination sker i slutet av kursen. 

Kursavgift: 10 000 SEK exklusive moms 

Kontaktperson och frågor kring anmälan: ligita.jokubkiene@med.lu.se