Sök

SFOG Fortbildningskurs Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi

SFOG-Fortbildning - 08 Maj - 10 Maj 2019

Kursledare: Pietro Gambadauro
Plats: Uppsala

Kursledare: Pietro Gambadauro 

Kurstid: 8-10 maj 2019, ons-fre v19 (alt ons-fre v17) 

Kursort: Uppsala 

Avsedd för: 24 gynekologer med intresse för kirurgi och patientsäkerhet. 

Program: inledande nätbaserat kursmaterial innan kursstart, föreläsningar, grupparbete, diskussioner och reflektioner om olika aspekter och perspektiv av kirurgisk säkerhet. Mänskliga faktorn (träning, kompetens, team, ledarskap). Patientinformation. Kirurgisk anatomi. Operationssalen och utrustning. Komplikationer i olika kirurgiska ingrepp. Workshop i endoskopiska färdigheter resp kommunikation. Kursen hålls på svenska och delvis på engelska då några inbjudna engelsktalande lärare deltar. 

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussion/test. 

Mål: Att, från olika perspektiv, kunna analysera kirurgiska komplikationer samt utvärdera säkerhetstrategier vid gynekologisk kirurgi. 

Kursavgift: 9 000 kr ex moms (exkl. moms) 

Kontakt: gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.se 

Webb: www.reproductivesurgery.net/kurs; Twitter @gynkurs