Sök

SFOG Fortbildningskurs Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi

SFOG-Fortbildning - 26 Maj - 28 Maj 2021

Kursledare: Pietro Gambadauro, gynekolog/docent
Plats: 50% distans (26-27 maj; visst kursmaterial tillgängligt innan kursstart) 50% Uppsala (27-28 maj)
Anmälan

Ledning: Pietro Gambadauro, gynekolog/docent

Tid: 26-28 maj 2020, ons-fre v21

Kursort: 50% distans (26-27 maj; visst kursmaterial tillgängligt innan kursstart)
50% Uppsala (27-28 maj)

Avsedd för:24 gynekologer med intresse för kirurgi och patientsäkerhet.

Program: Föreläsningar, grupparbete, diskussioner och reflektioner om olika aspekter och perspektiv av kirurgisk säkerhet. Teknik och utrustning. Mänskliga faktorn (träning, kompetens, team, ledarskap). Kirurgisk anatomi. Patientinformation. Komplikationer vid olika kirurgiska ingrepp. Workshop i endoskopisk färdighetsträning respektive i kommunikation.

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussion/test.

Mål: Att, från olika perspektiv, kunna identifiera risker, analysera kirurgiska komplikationer samt utvärdera säkerhetsstrategier inom gynekologisk kirurgi.

Kursavgift: 9600kr ex moms (25% moms tillkommer)

Kontakt: gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.se

Webb: www.reproductivesurgery.net/kurs