Sök

SFOG Fortbildningskurs Perinatologi för specialister i obstetrik och neonatologi - Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 20 Sep - 22 Sep 2021

Kursledare: med dr Marija Simic, med dr Beatrice Skiöld och docent Ylva Vladic Stjernholm
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

 

Kursledning: med dr Marija Simic, med dr Beatrice Skiöld och docent Ylva Vladic Stjernholm.

Kurstid: 20-22 sept 2021 (vecka 38).

Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm.

Avsedd för: Specialister i Obstetrik och gynekologi samt Neonatologi, 30 deltagare.

Program: Kursen innehåller föreläsningsmoment om den intrauterina miljöns och nutritionens betydelse för graviditetsutfall och framtida hälsa, fosterinfektioner och peripartal asfyxi. Interkurrenta sjukdomars konsekvenser för mor och barn belyses t ex diabetes, psykisk ohälsa, hjärtsjukdom, hypertensiv sjukdom, liksom intrauterin tillväxthämning, excessiv fostertillväxt och för tidig förlossning. 

Betydelsen av interdisciplinärt teamarbete betonas.

I kursen ingår fallseminarium där etiskt och vetenskapligt synsätt belyses.

Examination: För godkänd kurs krävs 100% närvaro och aktivt deltagande i avslutande interaktivt seminarium med fallreferat.

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha fördjupade kunskaper om den intrauterina miljöns och nutritionens betydelse för graviditetsutfall och framtida hälsa, interkurrenta sjukdomars konsekvenser för mor och barn, avvikande fostertillväxt, neonatal asfyxi, betydelsen av ett etiskt förhållningssätt och fungerande interdisciplinärt samarbete. Deltagarna ska kunna handlägga interkurrenta sjukdomar i samband med graviditet och förlossning samt hotande för tidig förlossning.

Kursavgift: 10 000 SEK exkl moms

Kontaktperson: Marija Simic och Ylva Vladic Stjernholm, Obstetrik, samt Beatrice Skiöld, Neonatologi.