Sök

SFOG Fortbildningskurs Påbyggnadskurs Obstetriskt Ultraljud (RUL)

SFOG-Fortbildning - 30 Sep - 04 Okt 2019

Kursledare: Med Dr Hans Bokström, Dr. Dagmar Elofsson, Dr. Eleonor Eriksson, Med Dr Ylva Carlsson
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Anmälan

Kursledning: Med Dr Hans Bokström, Dr. Dagmar Elofsson, Dr. Eleonor Eriksson, Med Dr Ylva Carlsson. 

Kurstid: 30 sept - 4 okt 2019 (mån-fre v 40)

Kursort: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Avsedd för: 16 specialister inom obstetrik och gynekologi och barnmorskor som arbetar med rutinultraljud.


Program: Kursen är påbyggnadskurs för läkare och barnmorskor som arbetar
eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och avslutas med teoretisk examination. Dessutom planeras praktisk examination cirka 6 månader efter kursens avslutande, vilket medför examinationsbevis att utföra ultraljudsundersökning under graviditet. 

Mål: Kursen belyser ultraljudsfysik, teknik, säkerhet, biologiska effekter av ultraljud och apparatkännedom. Kursen ger kunskaper om undersökningsteknik och normal fosteranatomi. Ultraljudets plats i graviditetsövervakning kommer att belysas i form av fetometri, biofysisk profil och flödesmätning med dopplerteknik. Orientering kring invasiva ingrepp som amniocentes, chorionvillibiopsi och chordocentes samt handläggning av vanliga fostermissbildningar. Etiska aspekter på ultraljudsdiagnostik kommer att belysas
Typiska patologiska fynd kommer att demonstreras med DVD- teknik och diskussion av fynden görs i anslutning till dessa demonstrationer.

Kursavgift: 12 500 SEK exklusive moms, inkluderar avgift för examen

Kontaktperson: Emelie Lindström, Kurssekreterare Tfn: 031- 343 63 46, emelie.lindstrom@vgregion.se