Sök

SFOG Fortbildningskurs Påbyggnadskurs i obstetriskt ultraljud (RUL) - Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 15 Nov - 19 Nov 2021

Kursledare: Michaela Granfors, Lotta Herling, Peter Lindgren, Christina Ljungström
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

 

Kursledare: Michaela Granfors, Lotta Herling, Peter Lindgren, Christina Ljungström

Tid: 15-19 november 2021

Plats och ort: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi samt barnmorskor som arbetar eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Kursen ingår i SFOGs utbildningskoncept när det gäller obstetrisk ultraljudsdiagnostik i samarbete med Riksföreningen för Ultraljudsdiagnostik (RUD).

Program: Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment samt en examination ungefär sex månader efter genomgången kurs.

Kursmål: Efter genomgången kurs (som inkluderar efterföljande praktisk träning under sex månader och därefter examination) ska deltagarna självständigt kunna bedöma viabilitet, bedöma placentaläge, fosterläge och fostervattenmängd, identifiera flerbörd och bedöma chorionicitet, datera graviditet, utföra rutinmässig ultraljudsundersökning, identifiera misstänkta avvikelser, utföra viktskattning samt ha kännedom om bildoptimering, ultraljudssäkerhet och genetisk fosterdiagnostik.

Examination: Kursen avslutas med teoretisk kunskapskontroll. Dessutom ingår en praktisk och teoretisk examination cirka 6 månader efter kursens avslutande, varefter man erhåller intyg från SFOG på att man har kompetens att självständigt utföra rutinultraljudsundersökning under graviditet. Vid anmälan till examination bifogas en loggbok med en typbild för varje punkt på checklistan för rutinmässig ultraljudsundersökning.

Kursavgift: 14 000 kr exkl. moms. Inkluderar avgift för examination.

Kontaktperson: Cecilia Jansson, cecilia.ma.jansson@sll.se