Sök

SFOG Fortbildningskurs Office hysteroskopi (hysteroskopi på mottagning)

SFOG-Fortbildning - 12 Sep - 13 Sep 2019

Kursledare: Mats Gunnarsson
Plats: Föreläsning och internat på Bernstorp (15 km öster om Hässleholm). Demonstrationsoperationer på Citymottagningen, en privat gynekologmottagning i Hässleholm.
Anmälan

Kursledning: Mats Gunnarsson

Kurstid: 12-13 september 2019 (tors-fre v.37)

Kursort: Föreläsning och internat på Bernstorp (15 km öster om Hässleholm). Demonstrationsoperationer på Citymottagningen, en privat gynekologmottagning i Hässleholm.

Avsedd för: 9 st personer i varje kurs. I första hand specialister i obstetrik och gynekologi men vi ser gärna sökande från team med läkare/barnmorska/sjuksköterska/undersköterska. Maximalt 3 deltagare per klinik/mottagning och kurs.

Program: 2-dagars kurs där förmiddagen dag 1 ägnas åt föreläsningar med teknikgenomgång, anestesimetoder, indikationer och operationstekniker. Office-hysteroskopins fördelar och begränsningar belyses. Stort fokus lägges på tips och tricks

för att kunna utveckla en fungerande operativ hysteroskopi på mottagning med vaken patient. Teamets betydelse runt patienten lyfts fram. På eftermiddagen varvas föreläsningar med hands-on övningar med riktiga instrument och i simulatorer.

Under dag 2 genomförs ett flertal hysteroskopiska demonstrationsoperationer på vår vanliga gynmottagning. Det visas diagnostisk hysteroskopi med vaginoskopisk teknik,

hysteroskopisk resektion, polypektomi och hysteroskopisk assisterad ablationsbehandling. Allt på vakna patienter som gett samtycke till undervisning och med enbart peroral och lokal anestesi.

Examination: Kontinuerligt genom aktivt deltagande och diskussioner.

Mål: Att erhålla en grundläggande kunskap om för- och nackdelar med office-hysteroskopi. Att få inspiration att själv sätta upp och utveckla hysteroskopi på mottagningen. Att kunna utifrån diagnos, undersökningsfynd och patientens förutsättningar avgöra var den hysteroskopiska åtgärden bäst utföres.

Uppföljning: Kursledningen har som ambition att om önskemål finns erbjuda ett uppföljande besök på den klinik/mottagning som vill utveckla sin hysteroskopiverksamhet.

Kursavgift: 9 500 SEK exklusive moms. Inkl. transporter, lunch, fika och middag.

Internat med enkelrum och frukost betalas separat (1 600 kr/dygn)

Kontaktperson: mats.cmhassleholm@gmail.com.

Information: Ytterligare information och schema finns på:  www.surgerycourses.com