Sök

SFOG Fortbildningskurs Öppenvårdsgynekologi

SFOG-Fortbildning - 04 Apr - 05 Apr 2022

Kursledare: Marie Bixo och Inger Sundström Poromaa
Plats: P5, Väven, i centrala Umeå

Kursledare: Marie Bixo och Inger Sundström Poromaa

Tid: 4 – 5 april 2022

Plats och ort: P5, Väven, i centrala Umeå.

Avsedd för: 30 specialister i obstetrik och gynekologi med erfarenhet av gynekologisk öppenvård.

Program: Kursen är uppdelad i åtta teman med fokus på handläggning i öppenvård: Blödningsrubbningar, infertilitet, endokrinologi, familjeplanering, bäckensmärta, gynekologisk cancer, klimakteriebesvär, prolaps/inkontinens. Varje tema inleds med en föreläsning som fokuserar på komplicerade fall och gränsdragningen mellan öppen- och slutenvård. Deltagarna förutsätts ha basal kunskap motsvarande specialistnivå inom respektive område. Kursen syftar inte till att täcka in respektive tema utan fokuserar på de mer problematiska fallen. Varje fördjupningsföreläsning följs upp med falldiskussioner i smågrupp och därefter i helgrupp med målet att nå konsensus om handläggning. Deltagarnas egna patientfall är fokus för diskussionerna.

Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna handlägga de vanligaste komplicerade typfallen inom respektive tema inom ramen för öppenvård.

Examination: Sker genom presentation av egna patientfall och aktivt deltagande i falldiskussioner i smågrupp och helgrupp.

Kursavgift: 9 000 kr exkl. moms

Kontaktperson: marie.bixo@umu.se