Sök

SFOG Fortbildningskurs Obstetriskt Doppler Ultraljud - Anmälan är stängd. Kursen framflyttad till v. 3 2022! För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 19 Jan - 21 Jan 2022

Kursledare: Överläkare Jana Brodszki
Plats: Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt! Kursen framflyttad till v. 3 2022!

Kursledare: Överläkare Jana Brodszki

Föreläsare: Prof. Karel Marsál, Prof. Saemundur Gudmundsson, Ing. Per-Åke Olofsson, öl Jana Brodszki, öl Gisela Ghosh, biomed analytiker Ann Thuring Jönsson

Tid: 19-21 januari 2022
(tidigare utannonserats 19 maj–21 maj, ons–fre v 20, 2021)

Kursort: Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Avsedd för: 24 läkare och barnmorskor

Program: Föreläsningar om fysik och teknik samt biologiska effekter av ultraljud.
Information om vågformsanalys samt felkällor vid Dopplerregistrering. Undersökning av arteria umbilicalis och arteria uterina. Redistribution av fetal cirkulation vid syrebrist.
Intrakardiell samt venös Doppler. Color och power Doppler. Klinisk applikation.
Falldiskussioner. Sex timmar praktisk träning i små grupper.
Mål med kursen: Registrera uteroplacentärt och fetalt blodflöde samt

kunskap om handläggning utifrån resultaten.

Examination: Genomförs dels praktiskt i samband med den sista praktiska övningen och dels genom aktivt deltagande i diskussion avseende handläggning av patientfall.

Kursavgift: 10 000 kr exklusive moms

Kontaktperson: josefin.a.jonsson@skane.se