Sök

SFOG Fortbildningskurs Obstetriskt Doppler Ultraljud

SFOG-Fortbildning - 28 Sep - 30 Sep 2022

Kursledare: Överläkare Jana Brodszki
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Kursledare: Överläkare Jana Brodszki

Tid: 28 september – 30 september (ons – fre v 39) 2022

Kursort: Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi och barnmorskor

Program: Föreläsningar om fysik och teknik samt biologiska effekter av ultraljud. Information om vågformsanalys samt felkällor vid Dopplerregistrering. Undersökning av arteria umbilicalis och arteria uterina. Redistribution av fetal cirkulation vid syrebrist. Intrakardiell samt venös Doppler. Color och power Doppler. Klinisk applikation. Falldiskussioner.
Praktisk träning i små grupper.

Mål: Att kunna registrera uteroplacentärt och fetalt blodflöde samt ha kunskap om handläggning utifrån resultaten. 

Examination: Aktivt deltagande i falldiskussioner. Skriftlig examination.

Kursavgift: 12 000 kr (exklusive moms)

Kontaktperson: Josefin Jonsson, Josefin.A.Jonsson@skane.se