Sök

SFOG Fortbildningskurs Kurs i hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi fd ”Marstrandskursen”- Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 15 Sep - 17 Sep 2021

Kursledare: Gustaf Biasoletto, KK Östersund/KK SU Göteborg, Anna Hagman, KK SU Göteborg, Margareta Hellgren, KK, SU Göteborg, Eli Westerlund, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus, Malin Öndemark, KK Södersjukhuset
Plats: Tollered Internat med övernattning på Nääs Fabriker. Boende i enkelrum, helpension.

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

 

Kursledning: Gustaf Biasoletto, KK Östersund/KK SU Göteborg, Anna Hagman, KK SU Göteborg, Margareta Hellgren, KK, SU Göteborg, Eli Westerlund, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus, Malin Öndemark, KK Södersjukhuset

Kurstid: 15–17 september 2021 (ons-fre v 37)

Kursort: Tollered Internat med övernattning på Nääs Fabriker                         Boende i enkelrum, helpension. 

Avsedd för: 35 specialister i obstetrik och gynekologi.

Program: Kursen omfattar grundläggande koagulationslära, medfödd och förvärvad trombofili inklusive APS, diagnostik och behandling av tromboemboliska komplikationer i allmänhet, trombosprofylax, medfödda och förvärvade blödningsrubbningar; postpartumblödningar, trombocytopeni, tromboembolism vid p-piller, HRT och graviditet, tromboembolism vid cancersjukdom och kirurgiska ingrepp, samt förvärvade koagulationsrubbningar vid obstetriska komplikationer, inklusive Covid-19.

Internationella och nationella föreläsare.

Examination:  Frågeformulär när kursen börjar och slutar

Mål: Ge grundläggande och fördjupade kunskaper i hemostasrubbningar aktuella inom obstetrik och gynekologi.

Kursavgift: Kursavgift 12 000 SEK exkl moms. Kostnad för logi med helpension tillkommer 5 200 SEK exkl moms (enkelrum, dubbelrum på förfrågan).

CME poäng: 24 

Kontaktpersoner: anna.c.hagman@vgregion.se alternativt gustaf.biasoletto@vgregion.se