Sök

SFOG Fortbildningskurs Kolposkopi och det Nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention

SFOG-Fortbildning - 27 Maj - 29 Maj 2019

Kursledare: Cecilia Kärrberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Plats: Hotell 11, Göteborg

Utredning, behandling och uppföljning av kvinnor med atypiska screeningprover

Kursledare: Cecilia Kärrberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Övrig lärarstab: Maggie Cruickshank, Professor, University of Aberdeen. Björn Strander, RCC Väst, Henrik Edvardsson, Centralsjukhuset i Karlstad. Kristina Elfgren, Karolinska Universitetssjukhuset.

Kurstid: 27–29 maj 2019 (måndag till onsdag vecka 22)

Kursort: Hotell 11, Göteborg

Avsedd för: 32 specialister inom obstetrik och gynekologi

Program: Tonvikt på kolposkopi samt klinisk handläggning av cytologiska atypier och persistent HPV-infektion enligt det Nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. Gruppövningar med bildvisning. Indikation för behandling resp. exspektans. Genomgång av screeningorganisation och vårdprogrammet. Fotodokumentation. Krav på utredande enhet. Vaccination. Epidemiologi.

Mål: Att ge den teoretiska grund som enligt Nationella vårdprogrammet krävs för att självständigt handlägga dysplasiutredningar samt ge en god praktisk grund för kolposkopi med hjälp av rikligt bildmaterial och informella genomgångar i små grupper.

Kursavgift: Kursavgift 8 000 kr (exkl. moms). Avgiften inkluderar luncher, fika och kursmiddag första kvällen. Logi och frukost bokas separat av kursdeltagaren, vid behov.

Kontaktperson: Kurssekreterare Mia Westlund, mia.westlund@rccvast.se