Sök

SFOG Fortbildningskurs Introduktion för kollegial krisstödgrupp – gruppmedlemmar

SFOG-Fortbildning - 26 Apr - 29 Apr 2022

Kursledare: Anamaria Whitmer Jacobsson spec. OB/GYN, Fredrik Bååthe PhD Medicine doktor, Katri Nieminen Verksamhetschef KK Norrköping, spec OB/GYN, PhD
Plats: Internat på Löftadalens Folkhögskola i Åsa och närliggande B&B (söder om Göteborg, vackert beläget vid havet)

Kursledare: Anamaria Whitmer Jacobsson spec. OB/GYN, Fredrik Bååthe PhD Medicine doktor, Katri Nieminen Verksamhetschef KK Norrköping, spec OB/GYN, PhD

Gästföreläsare: Åsa Wahlberg (second victim), Charlotta Luthander (patientsäkerhet), Katja Schrodingar (danska ”buddy system”), Sara Johansson (modern psykotraumatologi) 

Tid: v17, 26-29 April 2022

Plats och ort: Internat på Löftadalens Folkhögskola i Åsa och närliggande B&B (söder om Göteborg, vackert beläget vid havet) 

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi som ska ingå i klinikens kollegiala krisstödgrupp eller personer som vill få fördjupad kunskap inom modern krishantering. Max 30 deltagare (kursen genomförs ej med mindre än 20 deltagare) 

Program: En praktisk upplevelsebaserad utbildning inom aktuell krishantering som är fokuserad på hållbar arbetsmiljö, patientsäkerhet, kommunikation och kollegialt samarbete. Föreläsningar, praktiska övningar och reflektioner. 

Aktuell forskning och praktiska tillvägagångssätt för att ge stöd till vårdtagaren och vårdgivare vid svåra händelser. Aktuell kunskap om människors inneboende motståndskraft och förmåga till reglering även vid exceptionell stress och kris. Information varför debriefing inte längre rekommenderas och presentation av alternativa metoder för att ge kollegialt stöd. SFOGs blivande råd ”Reparativ kommunikation och Personcentrerat krisstöd” inklusive samtalsmetoder för att minska risk för PTSD och traumatisering för både vårdgivare och vårdtagare. Hur man: a) etablerar en lokal krisstödsstruktur, b) utbildar medarbetare, c) stödjer händelseanalysarbetet för att förena arbetsmiljö och patientsäkerhetsprocesser, d) stödjer ledningen med preventiva och reparativa insatser. Praktisk tillämpning av komplexitetsteori, mindful practice och relevant neurovetenskaplig forskning. Praktiska övningar görs omväxlande i grupp och individuellt. För mer information se: http://www.claritatisab.com/new-page-1

Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara väl införstådda med principerna för aktuell krishantering och kunna ge uthålligt stöd till personer som varit inblandade i svåra händelser. Deltagarna ska också fortlöpande kunna fungera som resurser till ledningen och ge vägledning om hur organisationen kan utvecklas för att stärka stödet vid svåra händelser. Deltagarna ska kunna initiera arbetet och delta i att etablera en lokal kollegial krisstödgrupp.

Examination: Deltagarna examineras genom aktiv deltagande i gruppdiskussioner och praktiska övningar. I slutet av kursen formuleras en plan med de första stegen som behöver ske på egen klinik för att stärka stödet vid svåra händelser.

Kursavgift: 11 700 SEK exkl. moms. Resonabel internatkostnad tillkommer.

Kontaktperson och anmälan: ana-maria.whitmer-jacobsson@regionhalland.se  claritatisab@gmail.com