Sök

SFOG Fortbildningskurs i vulvovaginala sjukdomar

SFOG-Fortbildning - 16 Maj - 18 Maj 2022

Kursledare: Nina Bohm-Starke, Danderyds sjukhus
Plats: Knivsta, Noors Slott (www.noorsslott.se)

Kursansvarig: Nina Bohm-Starke, Danderyds sjukhus

Kursort: Knivsta, Noors Slott (www.noorsslott.se)

Kurstid: 16-18 maj, 2022

Avsedd för: 30 specialister i obstetrik & gynekologi eller dermatologi & venerologi

Program: Föreläsningar med bl.a. dermatolog Fiona Lewis från England och flera medlemmar från Vulv-ARG. Mycket bildmaterial, diskussioner och case-metodik ingår. Basfakta om normal vulva, och undersökningsteknik. Diagnos och handläggning av:

 • Dermatoser i vulva/vagina (lichen sclerosus, lichen planus, eksem, psoriasis)
 • Sår och infektioner i vulva/vagina (candida, herpes, kondylom)
 • Precancerösa förändringar och cancer i vulva
 • Smärta i vulva/vestibulum (vestibulit, vaginism, vulvadysestesi). Etiologi, smärtmekanismer, behandling.
 • Psykologiska och sexologiska aspekter på långvariga vulvabesvär inklusive smärta och cancer. 

Mål: Efter genomgången kurs skall man:

 • Kunna utreda och behandla de vanligaste dermatoserna som drabbar vulva samt veta vilka fall som bör remitteras vidare till vulvaspecialist.
 • Kunna utreda olika manifestationer av sår i vulva samt basal behandling.
 • Kunna utreda och behandla komplicerade svampinfektioner och vulvovaginiter.
 • Känna igen tecken på precancerösa förändringar i vulva och veta hur dessa skall utredas och behandlas.
 • Kunna utredning och omhändertagande av patienter med långdragna smärttillstånd i vulva.
 • Ha god kännedom om de psykosexuella konsekvenser som långdragna smärttillstånd och cancer i vulva leder till. 

Covid 19: Vi planerar kursen med full ambition att den skall hållas på plats på Noors slott. Vi reserverar oss för att vid behov ändra upplägget om hälsoläget kräver det och i så fall göra om kursen till en webbaserad kurs. Om man anmäler sig till kursen så kommer anmälan även vara bindande för en webbaserad kurs, men då kommer kursavgiften justeras och bli lägre.

Kurskostnad: 10 000 kr exkl moms. Kostnad för och logi och middagar tillkommer.

Kontaktpersoner: Nina Bohm-Starke, KK, Danderyds sjukhus,  nina.bohm-starke@sll.se, Kristian Hagfors, kristian.hagfors@gmail.com Tel 08-123 555 000