Sök

SFOG Fortbildningskurs i Reproduktionsmedicin och -kirurgi

SFOG-Fortbildning - 27 Nov - 29 Nov 2019

Kursledare: Pietro Gambadauro
Plats: Uppsala
Anmälan

Kursledning: Pietro Gambadauro 

Kurstid: 27-29 november 2019 (ons-fre v 48) 

Kursort: Uppsala 

Avsedd för: ca 25 specialister i obstetrik och gynekologi med kliniskt/vetenskapligt intresse för reproduktionsmedicin/kirurgi samt gynekologer under reproduktionsmedicinsk utbildning.

 Program: Infertilitet: definitioner, manlig och kvinnlig utredning (hormonell, bilddiagnostisk, endoskopi) och prognos (t.ex ovarialreservtest). Oförklarad infertilitet. Hormonell dysfunktion relaterad till infertilitet. Ovulationsstimulering. Insemination. Ovariell, tubar och uterin faktor (uterusmissbildningar, myom, polyp, adenomyos, adherenser). Endometrios och infertilitet. Upprepade missfall. Endoskopi och fertilitetskirurgi (laparoskopi, hysteroskopi). Provrörsbefruktning/IVF: indikationer, stimulering, IVF-ICSI labb, komplikationer. Avancerade behandlingar. 

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussioner. 

Mål: Att kunna analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet och vanliga reproduktionsmedicin-relaterade tillstånd. 

Kursavgift: 9 000 SEK exklusive moms (25% moms tillkommer). 

Kontakt: kurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.sewww.reproductivesurgery.net/kurs ; @reprokurs