Sök

SFOG Fortbildningskurs i preeklampsivård baserat på nya svenska riktlinjer

SFOG-Fortbildning - 04 Apr - 05 Apr 2022

Kursledare: Stefan Hansson och Lina Bergman
Plats: SUS, Lund/Malmö

Kursledare: Stefan Hansson & Lina Bergman

Tid:4-5 april 2022

Plats och ort: SUS, Lund/Malmö 

Avsedd för: 30 specialister i obstetrik och gynekologi. Specialintresserade barnmorskor är också välkomna.

Kursen riktar sig till specialister inom obstetrik och gynekologi samt anestesiologi och intensivvård som vill fördjupa sina kunskaper i både patofysiologi, uppdaterade riktlinjer och även få tillfälle att diskutera komplicerade preeklampsifall med fokus på klinisk handläggning.

Internationella föreläsare från England och Sydafrika kommer föreläsa liksom ledande kliniker i Sverige. Även den nystartade patientföreningen inom preeklampsi är inbjuden och kommer medverka i falldiskussioner. Varmt välkommen med din anmälan

Program: Nya svenska riktlinjer för preeklampsi är publicerade. Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om aktuell evidens och ett stöd för implementering av de nya riktlinjerna. Kursen blandar föreläsningar med falldiskussioner. Kursen avser belysa riskscreening och profylaxbehandling i mödravården, inneliggande vård och behandling, anestesiologiska aspekter samt postpartumuppföljning.

 Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande evidens för de nya riktlinjerna samt kunna indikationer för profylaxbehandling, antihypertensiv behandling och akutbehandling av eklampsi. Deltagarna skall också förstå vikten av adekvat uppföljning för att förhindra långtidskomplikationer av preeklampsi. 

Examination: muntlig teoretisk examination. 

Kursavgift: 10 000 SEK exkl. moms 

Kontaktperson:
Stefan Hansson, stefan.hansson@med.lu.se
Lina Bergman, lina.bergman.2@gu.se