Sök

SFOG Fortbildningskurs i preeklampsivård baserat på nya svenska riktlinjer - Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 01 Aug - 31 Dec 2021

Kursledare: Stefan Hansson
Plats: SUS, Lund/Malmö

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

 

Kursledare: Stefan Hansson 

Tid: Hösten 2021 

Plats och ort: SUS, Lund/Malmö 

Avsedd för: 20 specialister i obstetrik och gynekologi 

Program: Nya svenska riktlinjer för preeklampsi är publicerade. Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om aktuell evidens och ett stöd för implementering av de nya riktlinjerna. Kursen blandar föreläsningar med falldiskussioner. Kursen avser belysa riskscreening och profylaxbehandling i mödravården, inneliggande vård och behandling, anestesiologiska aspekter samt postpartumuppföljning.

 Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande evidens för de nya riktlinjerna samt kunna indikationer för profylaxbehandling, antihypertensiv behandling och akutbehandling av eklampsi. Deltagarna skall också förstå vikten av adekvat uppföljning för att förhindra långtidskomplikationer av preeklampsi. 

Examination: muntlig teoretisk examination. 

Kursavgift: 10 000 SEK exkl. moms 

Kontaktperson: Stefan Hansson, stefan.hansson@med.lu.se