Sök

SFOG Fortbildningskurs i obstetrisk ultraljudsdiagnostik för läkare och barnmorskor (RUL)

SFOG-Fortbildning - 06 Maj - 10 Maj 2019

Kursledare: Peter Lindgren, Lotta Herling, Michaela GranforsPeter Lindgren, Lotta Herling, Michaela Granfors
Plats: Stockholm, Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset. Stockholm, Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

Kursledning: Peter Lindgren, Lotta Herling, Michaela Granfors. 

Kurstid: 6 - 10 maj 2019 (mån - fre vecka 19) 

Kursort: Stockholm, Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Avsedd för: 24 specialistläkare och barnmorskor (ca 12 av varje) som arbetar eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Kursen ingår i SFOGs utbildningskoncept när det gäller obstetrisk ultraljudsdiagnostik i samarbete med Riksföreningen för Ultraljudsdiagnostik (RUD). 

Program: Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Teoretiska föreläsningar: Ultraljudsfysik, undersökningsteknik, bildoptimering. Fetometri för datering och viktskattning. Diagnostik av flerbörd. Fosteranatomigranskning. Diagnostik av de vanligaste typerna av fostermissbildningar. Amniocentes, moderkaksprov. Screening för kromosomavvikelse med användning av ultraljudsmarkörer. Etiska aspekter på fosterdiagnostik. Organisation. Kvalitetskontroll. Praktisk utbildning i datering av graviditetslängd, viktskattning, granskning av fosteranatomi och basal blodflödesundersökning. 

Examination: Kursen avslutas med teoretisk kunskapskontroll. Dessutom planeras en praktisk och teoretisk examination cirka 6 månader efter kursens avslutande, varefter man erhåller intyg från SFOG på att man har kompetens att självständigt utföra rutinultraljudsundersökning under graviditet. 

Mål: Godkänd teoretisk och praktisk examen innebär att man bedöms vara kompetent att självständigt utföra obstetriska rutinultraljudsundersökningar omfattande datering av graviditet, fastställande av antalet foster, fosterviktskattning och fosteranatomigranskning med syfte att upptäcka fostermissbildningar. 

Kursavgift: 12 800 kronor (exkl. moms). Inkluderar avgift för examinationen. 

Kontaktperson: Cecilia Jansson, kurssekreterare: cecilia.ma.jansson@sll.se