Sök

SFOG Fortbildningskurs i minimalinvasiv kirurgi vid hysterektomi

SFOG-Fortbildning - 04 Sep - 06 Sep 2019

Kursledare: Malin Brunes och Marion Ek
Plats: Aulan på Södersjukhuset samt Bergrummet -4
Anmälan

Kurstid: 4-6 september 2019 (ons -fred)

Lokal: Aulan på Södersjukhuset samt Bergrummet -4

Kursledning: Malin Brunes och Marion Ek

Avsedd för: 24 st specialister i gynekologi och obstetrik

Program: Kursen kommer att gå igenom fördelar med minimalinvasiv kirurgi vid hysterektomi jämfört med öppen teknik. Indikation för hysterektomi. Preoperativ bedömning inklusive ultraljudsdiagnostik. För och nackdelar med subtotal jämfört med total hysterektomi. Pre och postoperativt omhändertagande. Komplikationer vid hysterektomi. Kursen kommer att beskriva de olika minimalinvasiva tekniker som finns idag dvs vaginal, laparoskopisk och robotassisterad laparoskopisk teknik. Varje kirurgisk teknik kommer att beskrivas steg för steg och för och nackdelar med de olika teknikerna kommer att diskuteras. En av dagarna planeras tre liveoperationer: vaginal, laparoskopisk och robotassisterad hysterektomi.

Den tredje dagen finns möjlighet att träna laparoskopisk kirurgi på gris såsom tex suturering samt dissektionsteknik under handledning. Obs! Begränsat antal platser 12 st.

Mål: Känna till de olika operationsmetoderna vid minimalinvasiv kirurgi för hysterektomi, dess för- resp nackdelar och indikationer. Fördjupad kunskap om kirurgisk teknik för de olika teknikerna. Kirurgisk träning dissektion gris.

Kursavgift: 12 000 SEK exklusive moms inklusive grisdissektion, 10 000 kr om endast dag 1+2

Kontaktperson: kliniksekreterare katarina.styrud@sll.se