Sök

SFOG Fortbildningskurs Hysteroskopi i Lidköping (tidigare legat i Skövde)

SFOG-Fortbildning - 03 Apr - 05 Apr 2019

Kursledare: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Pasi Bauer
Plats: karaborgs sjukhus Lidköping

Kursledning: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Pasi Bauer 

Kurstid: 3-5 april 2019 (on - fr v 14 ) 

Kursort: Skaraborgs sjukhus Lidköping 

Avsedd för: 12 specialister i obstetrik och gynekologi 

Program: Huvudvikten lagd vid praktisk träning och ”handson” demonstrationsoperationer. 25 patientoperationer planeras. Korta föreläsningar om teknik, instrument, indikationer, komplikationer och utvecklingsaspekter inleder kursen på onsdag fm. Resten av kursen är sedan praktisk. Bipolär teknik används. Kursdeltagarna får aktivt vara med ”hands-on” vid såväl diagnostik som mera avancerad operativ hysteroskopi - extirpationer/resektioner av polyper, myom, septa, adherenser, endometrieresektioner (TCRE) vid behandling vid menorragi.  Genomgång av allehanda instrument och diatermi. Handledd träning på ”hysteroscopic trainer”. Kursen har fått goda vitsord av tidigare deltagare. Kursen har tidigare varit förlagd i Skövde men nu anordnas den i Lidköping då vi är en och samma klinik och att alla polikliniska operationerna görs i Lidköping.

Socialt är både onsdagens och torsdagens kvällsaktiviteter inplanerade. 

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara förtrogna med skilda praktiska aspekter som indikationer, teknik, klinisk bild och komplikationer vid hysteroskopi samt att självständigt kunna utföra både diagnostisk och operativ hysteroskopi på ett säkert sätt 

Kursavgift: 6 640 kr (exkl. moms)

Kontaktperson: p-g.larsson@vgregion.se, tel 0500 - 43 14 45, 0702-459820