Sök

SFOG Fortbildningskurs Högriskobstetrik

SFOG-Fortbildning - 30 Sep - 03 Okt 2019

Kursledare: Karin Pettersson, Anna Sand, Sissel Saltvedt, Gunilla Ajne
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Anmälan

Kursledning: Karin Pettersson, Anna Sand, Sissel Saltvedt, Gunilla Ajne

 

Kurstid: 30 september – 3 oktober 2019

                     

Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm

 

Avsedd för: 30 specialister i Obstetrik och Gynekologi.

 

Program: Bakgrund, diagnostik och handläggning av komplicerade obstetriska tillstånd hos den gravida kvinnan så som svår preeklampsi, HELLP, AFLP och hepatos samt differentialdiagnostiska överväganden. Fetala tillstånd som immunisering och intrauterina infektioner ingår samt betydande interkurrent sjukdom hos modern så som hjärtsjukdom, koagulationsrubbning, reumatisk sjukdom, njur- och leversjukdom, neurologisk sjukdom, IBD, svår psykisk sjukdom och maternella infektioner. Kursen inkluderar även obstetrisk anestesiologi och maternell mortalitet. Falldiskussioner för varje område. Betydelsen av prekonceptionell rådgivning diskuteras.

Examination: Examination sker kontinuerligt genom interaktiva diskussioner, falldiskussioner och kunskapsreflektion varje morgon. 

Mål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna identifiera och handlägga kvinnor och foster med möjlig risk för komplikation inom de områden som ingår i kursprogrammet. Skapa kontakt och nätverk för framtida samarbete kring kliniska patientsituationer. 

CME-poäng: 32 

Kursavgift: 10 000 SEK exklusive moms (luncher ingår) 

Kontaktperson: kurssekreterare Anita Gasperoni, anita.gasperoni@sll.se