Sök

SFOG Fortbildningskurs Högriskobstetrik

SFOG-Fortbildning - 02 Maj - 05 Maj 2022

Kursledare: Karin Pettersson, Anna Sand, Sissel Saltvedt, Gunilla Ajne
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Kursledning: Karin Pettersson, Anna Sand, Sissel Saltvedt, Gunilla Ajne 

Kurstid: 2 maj – 5 maj 2022                         

Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm 

Avsedd för: 30 specialister i Obstetrik och Gynekologi. 

Program: Bakgrund, diagnostik och handläggning av komplicerade obstetriska tillstånd hos den gravida kvinnan. Vi fokuserar på betydande interkurrent sjukdom så som hjärtsjukdom, koagulationsrubbning, reumatisk sjukdom, njur- och leversjukdom, diabetes, neurologisk sjukdom, IBD, svår psykisk sjukdom och hemoglobinopatier. Därutöver graviditetsutlöst komplicerat tillstånd så som svår preeklampsi, HELLP, AFLP och hepatos samt differentialdiagnostiska överväganden. Kursen inkluderar även obstetrisk anestesiologi och maternell mortalitet. Fetala tillstånd som immunisering och intrauterina infektioner ingår. Falldiskussioner för varje område. Samföreläsning med medicinska experter inom flera områden. 

Kursmål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna identifiera och handlägga de kvinnor och foster med möjlig risk för komplikation inom de områden som ingår i kursprogrammet. Därutöver ges möjlighet att skapa kontakt och nätverk för framtida samarbete kring kliniska patientsituationer. 

Examination: Examination sker kontinuerligt genom interaktiva diskussioner, falldiskussioner och kunskapsreflektion varje morgon. 

Kursavgift: 10.000 kr exklusive moms (luncher ingår) 

Kontaktperson: kurssekreterare 
Anastasia Poultourtsidou anastasia.poultourtsidou@regionstockholm.se