Sök

SFOG Fortbildningskurs Gynekologiska blödningsrubbningar

SFOG-Fortbildning - 08 Sep - 09 Sep 2022

Kursledare: Pietro Gambadauro, överläkare/docent (Uppsala-Stockholm) och Ramesan Navaratnarajah, consultant/senior lecturer/RCOG tutor (London)
Plats: Webbaserad kurs

Kursledning: Pietro Gambadauro, överläkare/docent (Uppsala-Stockholm) och Ramesan Navaratnarajah, consultant/senior lecturer/RCOG tutor (London)

Kurstid: 8-9 sep 2022, tor-fre v36

Plats: Nätbaserad, med direktsändning

Avsedd för: Ca 20 specialister i obstetrik och gynekologi med intresse för gynekologiska blödningsrubbningar.

Program: Definitioner, etiologi och epidemiologi. Utredning. Specifika situationer: Myom; Polyper; Hormonrubbning; Koagulationsrubbning; Akut blödning; Tidig graviditet; mm. Medicinsk behandling. Interventionell radiologi. Kirurgi med fokus på hysteroskopi och andra minimalinvasiva åtgärder.

Kursmål: Att kunna tillämpa, analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av gynekologiska blödningsrubbningar med stöd av bred och uppdaterad kunskap.

 Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar och diskussion.

 Kursavgift: 9 000kr ex moms (25% moms tillkommer).

 Kontakt och anmälan: gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.sewww.reproductivesurgery.net/kurs