Sök

SFOG Fortbildningskurs Gynekologiska blödningsrubbningar - Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 09 Sep - 10 Sep 2021

Kursledare: Pietro Gambadauro, överläkare/docent (Uppsala-Stockholm) och Ramesan Navaratnarajah, consultant/senior lecturer/RCOG tutor (London)
Plats: Nätbaserad, med direktsändning

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

 

Kursledning: Pietro Gambadauro, överläkare/docent (Uppsala-Stockholm) och Ramesan Navaratnarajah, consultant/senior lecturer/RCOG tutor (London)

Kurstid: 9-10 sep 2021, tor-fre v36

Plats: Nätbaserad, med direktsändning 

Avsedd för: Ca 20 specialister i obstetrik och gynekologi med intresse för gynekologiska blödningsrubbningar. 

Program: Definitioner, etiologi och epidemiologi. Utredning. Specifika situationer: Myom; Polyper; Hormonrubbning; Koagulationsrubbning; Akut blödning; Tidig graviditet; mm. Medicinsk behandling. Radiologi. Kirurgi med fokus på hysteroskopi och andra minimalinvasiva åtgärder. 

Kursmål: Att kunna tillämpa, analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av gynekologiska blödningsrubbningar med stöd av bred och uppdaterad kunskap. 

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar och diskussion. 

Kursavgift: 8 800 SEK exklusive moms (25% moms tillkommer). 

Kontakt: gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.se

www.reproductivesurgery.net/kurs