Sök

SFOG Fortbildningskurs Gynekologiska blödningsrubbningar

SFOG-Fortbildning - 05 Sep - 06 Sep 2019

Kursledare: Pietro Gambadauro (Uppsala) och Ram Navaratnarajah (London)
Plats: Stockholmsområdet
Anmälan

Kursledning: Pietro Gambadauro (Uppsala) och Ram Navaratnarajah (London)

Kurstid: 5–6 september 2019, tor-fre v36

Kursort: Stockholmsområdet

Avsedd för: 20-30 specialister i obstetrik och gynekologi med intresse för gynekologiska blödningsrubbningar.

Program: Definitioner, etiologi och epidemiologi. Utredning. Specifika situationer: Myom. Polyper; Hormonrubbning; Koagulationsrubbning; Akut blödning; Tidig graviditet; mm. Medicinsk behandling. Radiologi. Kirurgi med fokus på hysteroskopi och andra minimalinvasiva åtgärder.

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar och diskussion.

Mål: Att kunna analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av gynekologiska blödningsrubbningar med stöd av bred och uppdaterad kunskap.

Kursavgift: 8 000 SEK exklusive moms (25% moms tillkommer).

Kontakt: gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.sewww.reproductivesurgery.net/kurs