Sök

SFOG Fortbildningskurs Gynekologisk cancer

SFOG-Fortbildning - 27 Nov - 29 Nov 2019

Kursledare: Charlotte Palmqvist, Åsa Åkesson och Anna Lindfors.
Plats: Verksamhetsområde gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anmälan

Kursledning: Charlotte Palmqvist, Åsa Åkesson och Anna Lindfors. 

Kurstid: 27-29 november 2019 (onsdag-fredag v 48). 

Kursort: Verksamhetsområde gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

Avsedd för: Ny kurs som i första hand riktar sig till specialister som arbetar med, eller är intresserade av att arbeta med, patienter med gynekologisk cancer. 

Program:

Genomgång av alla gynekologiska cancerdiagnoser med avseende på symtom, utredning, behandling i den primära situationen och vid recidiv, samt uppföljning utifrån aktuella vårdprogram och riktlinjer. Operationsfilmer med ”highlights” från typingrepp för respektive diagnos inkluderande radikal hysterektomi, pelvin- och paraaortal lymfkörtelutrymning, sentinel node teknik vid cervix och corpuscancer, vulvacancer kirurgi med sentinel node och med inguinal lymfkörtelutrymning samt extensiv ovarialcancer kirurgi kommer att visas. Programmet innefattar även optimering av patienten inför avancerad kirurgi, fertilitetsbevarande åtgärder och cancerrehabilitering. Undervisningen hålls av gynekologiska tumörkirurger samt gynonkologer. 

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna redogöra för utredning, diagnostik och kirurgisk behandling av de gynekologiska cancerformerna. 

Kursavgift: 9 000 SEK exklusive moms 

Kontaktperson: Anna Lindfors: anna.m.lindfors@vgregion.se