Sök

SFOG Fortbildningskurs Från förlossningsskada till prolaps- bäckenbottendysfunktion genom livet

SFOG-Fortbildning - 16 Okt - 18 Okt 2019

Kursledare: Med dr Gunilla Tegerstedt, Spec läkare Sofie Karlström, Emilia Rotstein
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Anmälan

Kursledning: Med dr Gunilla Tegerstedt, Spec läkare Sofie Karlström, Emilia Rotstein 

Kurstid: 16-18 oktober 2019 

Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi 

Antal deltagare: 24 

Program:

Dag 1:            I föreläsningsform (med egna och inbjudna föreläsare) belysning av epidemiologiska, urologiska och gynekologiska aspekter på bäckenbottendysfunktion.

Dag 2:            Kirurgisk behandling av olika former av prolaps (deltagande på operationssalen), bäckenbottenbedömning av sjukgymnast och liveundersökning av patienter med bäckenbottenultraljud (Voluson och BK). Undervisningen sker gruppvis

Dag 3:            Postoperativa komplikationer. Konservativ behandling av bäckenbottendysfunktion, framförallt tarmbesvär. Det tvärprofessionella teamarbetet belyses med hjälp av sjukgymnast, uro/tarmterapeut och barnmorska från Karolinska Bäckenbottencentrum 

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till symtomgivande bäckenbottendysfunktion och förstå betydelsen av rätt utredning, föreslå behandling och uppföljning av kvinnor med bäckenbottendysfunktion. 

Examination: Sker kontinuerligt vid diskussioner under seminarier och praktiska övningar. 

Kursavgift: 10 000 SEK exklusive moms, lunchmåltider och kaffe ingår i kursavgiften. 

Kontaktpersoner: Emilia Rotstein <emilia.rotstein@sll.se>, Sofie Karlström <sofie.karlstrom@sll.se>, Anita Gasperoni <anita.gasperoni@sll.se>, Tekla Lind <tekla.lind@sll.se