Sök

SFOG Fortbildningskurs Fosterkardiologi - Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 04 Okt - 06 Okt 2021

Kursledare: Med Dr Annika Öhman, Specialistläkare Heléne Sangskär
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kvinnokliniken, Östra sjukhuset, Göteborg

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

 

Kursledning: Med Dr Annika Öhman, Specialistläkare Heléne Sangskär 

Kurstid: 4-6 oktober, 2021 (månd - onsd vecka 40) 

Kursort: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kvinnokliniken, Östra sjukhuset, Göteborg 

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi samt barnmorskor som arbetar med fosterdiagnostik. Specialister i barnkardiologi eller pediatrik med barnkardiologisk inriktning. 

Deltagare bör ha grundläggande kunskaper i obstetrisk ultraljudsdiagnostik (obstetriker och barnmorskor) respektive pediatrisk ekokardiografi (pediatriker). Totalt 24 deltagare. 

Program: Kursen ges i form av föreläsningar men även live demo ingår. Kursen kommer att ge kunskap om ultraljudsundersökning av det normala fosterhjärtat samt avvikande undersökningsfynd vid hjärtavvikelser- hur skilja det normala från det onormala. Genomgång av fosterultraljudsfynd vid olika typer av hjärtavvikelser. Basal kunskap om bedömning av fosterhjärtrytm samt de vanligaste rytmavvikelserna. Samlad prenatal diagnostik inklusive genetiska diagnostik vid hjärtavvikelser kommer att diskuteras. Organisation av screening, indikation för fosterekokardiografi, diagnostik och indikation för centraliserad förlossning och perinatalt omhändertagande kommer att behandlas. 

Stor vikt kommer att läggas på genomgång av inspelade undersökningar med avvikelser. En hjärtloop med ”5 snitt” skall skickas in före kursstart ( obstetriker och barnmorska). Kursen avslutas med tentamen. Vb kommer kursen ges digitalt. 

Kursmål: Obstetriker och barnmorskor skall efter genomgången kurs kunna upptäcka avvikelser i hjärtanatomin som bör föranleda remiss för fosterkardiologisk bedömning. Alla deltagare skall ha uppnått fördjupade kunskaper i fosterkardiologi. 

Kursavgift: 10 000 SEK exklusive moms 

Kontaktperson: Emelie Lindström telefon 031-3436346, emelie.lindstrom@vgregion.se