Sök

SFOG Fortbildningskurs Förlossningsskador: Perineala och levator skador –diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer

SFOG-Fortbildning - 10 Mar - 11 Mar 2022

Kursledare: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 5, Malmö

Kursledning: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene 

Kurstid: 10-11 mars 2022 

Kursort och plats: Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 5, Malmö 

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi 

Antal deltagare: 30 

Program: Föreläsningar: viktiga aspekter inom bäckenbottenanatomi innan och efter förlossningen; bäckenbottenfysiologi och funktion; bäckenbottendysfunktion inklusive sexologiska aspekter; utredning av förlossningsskador med fokus på levatorskador; diagnostik och konservativ samt kirurgisk behandling av akuta och sena komplikationer av förlossningsskador; ultraljudets roll i utredning av förlossningsskador inklusive levatorskador; undersökning av normal bäckenbottenanatomi, inklusive tre-dimensionellt ultraljud (Voluson och BK); dynamisk ultraljudsundersökning; rikligt bildmaterial; fallpresentationer; demo/live scan av patienter med normal bäckenbottenanatomi samt med förlossningsskada mm. 

Examination: Sker kontinuerligt vid diskussioner under seminarier och praktiska övningar. Skriftlig examination sker i slutet av kursen. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bäckenbottenanatomi och bakgrund till diagnostik och åtgärd av förlossningsskador och utredning samt åtgärd av akuta och sena komplikationer inklusive levatorskador. 

Kursavgift: 10 000 SEK ex moms 

Kursledare:  ligita.jokubkiene@med.lu.se