Sök

SFOG Fortbildningskurs Förlossningsskador: Diagnostik och behandling

SFOG-Fortbildning - 07 Mar - 08 Mar 2019

Kursledare: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Malmö, Skånes Universitetssjukhus, Medicinskt forskningscentrum (MFC), Jan Waldenströms gata 5

Kursledning: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene 

Kurstid: 7-8 mars 2019 

Kursort och plats: Malmö, Skånes Universitetssjukhus, Medicinskt forskningscentrum (MFC), Jan Waldenströms gata 5 

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi 

Antal deltagare: 25 

Program: Teoretiska föreläsningar (bäckenbottensanatomi innan och efter förlossningsskador, bäckenbottensfysiologi och funktion, utredning och åtgärd av förlossningsskador och akuta samt sena komplikationer), ultraljudsundersökning av normal bäckenbottensanatomi inklusive tre-dimensionellt ultraljud, ultraljudsdiagnostik av förlossningsskador, rikligt bildmaterial, fall presentationer mm. 

Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bäckenbottensanatomi och bakgrund till diagnostik och åtgärd av förlossningsskador och utredning samt åtgärd av akut och sena komplikationer inklusive levatorskador. 

Kursavgift: 10 000 kr (exkl. moms) 

Vid frågor, mejla   ligita.jokubkiene@med.lu.se