Sök

SFOG Fortbildningskurs Förlossningsskador: Diagnostik och behandling

SFOG-Fortbildning - 27 Nov - 28 Nov 2019

Kursledare: Med. Dr. Riffat Cheema, Med. Dr. Ligita Jokubkiene
Plats: Malmö, Skånes Universitetssjukhus, Medicinskt forskningscentrum (MFC), Jan Waldenströms gata 5
Anmälan

Kursledning: Med. Dr. Riffat Cheema, Med. Dr. Ligita Jokubkiene 

Kurstid: 27-28 november 

Kursort och plats: Malmö, Skånes Universitetssjukhus, Medicinskt forskningscentrum (MFC), Jan Waldenströms gata 5 

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi 

Antal deltagare: 25 

Program: Teoretiska föreläsningar (bäckenbottensanatomi innan och efter förlossningsskador, bäckenbottensfysiologi och funktion, utredning och åtgärd av förlossningsskador och akuta samt sena komplikationer), ultraljudsundersökning av normal bäckenbottensanatomi inklusive tre-dimensionellt ultraljud, ultraljudsdiagnostik av förlossningsskador, fördjupade interaktiv diskussion om levatorskador (diagnostik och behandling), rikligt bildmaterial, fall-presentationer, modellvisning sa mm. 

Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bäckenbottensanatomi och bakgrund till diagnostik och åtgärd av förlossningsskador och utredning samt åtgärd av akut och sena komplikationer inklusive levatorskador. 

Kursavgift: 10 000 SEK exklusive moms 

Kontakt: Riffat.cheema@skane.se