Sök

SFOG Fortbildningskurs Endometriosis and infertility: diagnostics and management

SFOG-Fortbildning - 05 Dec - 06 Dec 2022

Kursledare: Med Dr Ligita Jokubkiene, Docent Povilas Sladkevicius
Plats: Aulan, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

Kursledning: Med Dr Ligita Jokubkiene, Docent Povilas Sladkevicius     

Kurstid: NYTT KURSDATUM! 5-6 december 2022 (tidigare annonserats 23-24 maj 2022)

Kursort och plats: Aulan, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi som handlägger patienter med endometrios inför fertilitetsbehandling samt specialister som jobbar på fertilitetskliniker

Antal deltagare: 40

Program: Rikligt bildmaterial, videodemonstrationer, fallpresentationer sessioner. Teoretiska föreläsningar (klinisk och ultraljudsdiagnostik av endometrios, endometrios betydelse för fertilitet, infertilitet hos patienter med misstänkt eller/och verifierad endometrios, ESHRE consensus, handläggning av patienter med endometrios vid fertilitetsbehandling, graviditet och endometrios mm 

Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha kunskaper kring endometrios och fertilitet samt kunna handlägga patienter med endometrios i samband med fertilitetsbehandling

Kursavgift: 10 000 SEK exklusive moms 

Kontaktperson och anmälan: dana.sladkeviciene@med.lu.se    (kurssekreterare)