Sök

Framflyttad till HT 22 - SFOG Fortbildningskurs Caesarean hysterotomy scar: subsequent pregnancy and delivery

SFOG-Fortbildning - 09 Maj - 10 Maj 2022

Kursledare: Med dr Olga Vikhareva, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Web-baserad kurs via Zoom plattform

Kursledningen meddelar att kursen är framflyttad till HT 22. Berörda kursdeltagare meddelas av kursledningen.

 

Kursledning: Med dr Olga Vikhareva, Med Dr Ligita Jokubkiene

Kurstid: 9-10 maj, 2022 

Kursort och plats: Web-baserad kurs via Zoom plattform

Arrangeras av Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströmsgata 47, Malmö

Avsedd för: Specialister i obstetrik

Antal deltagare: 50

Program: Klinisk relevans av kejsarsnitts ärrdefekt hos icke-gravida och gravida kvinnor, handläggning av kvinnor med tidigare kejsarsnitt under graviditet och kommande förlossning, uppföljning efter kejsarsnitt.

Bakgrund, klassifikation, bedömning av kejsarsnittsärr vid ultraljudsundersökning hos icke gravida och gravida kvinnor i första, andra och tredje graviditetstrimester, aktuell evidensstatus och möjlig klinisk applikation, handläggning av patienter under graviditet. EU expertkonsensus.

Rikligt bildmaterial och videomaterial, live undersökning av gravid och icke-gravid patient

Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda teoretiska kunskaper vid handläggning av patienter, både innan och under graviditet, efter tidigare kejsarsnitt, samt korrekt undersöka och bedöma kejsarsnittsärr vid ultraljudsundersökning.

Kursavgift: 10 000 SEK exklusive moms

Kontaktperson olga.vikhareva@med.lu.se