Sök

SFOG Fortbildningskurs Avancerad kurs i obstetriskt ultraljud

SFOG-Fortbildning - 14 Nov - 18 Nov 2022

Kursledare: Michaela Granfors, Lotta Herling, Peter Conner, Eleonor Tiblad.
Plats: Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Kursledare: Michaela Granfors, Lotta Herling, Peter Conner, Eleonor Tiblad. 

Tid: 14-18 november 2022 

Plats och ort: Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 

Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi. Deltagare bör vara examinerade på grundkursnivå (motsvarande obstetriskt rutinultraljud) eller kunna dokumentera motsvarande kompetens.

Program: Diagnostik av fostermissbildningar, tillväxthämning, flerbördskomplikationer och andra graviditetskomplikationer. Blodflödesanalyser. Genetisk screening och utredning.
Orientering om fetal terapi. Organisation, kvalitetskontroll, säkerhetsaspekter. Omhändertagande vid avvikande fynd. Fetal MRI. Barnkirurgiskt, barnkardiologiskt och neonatalt omhändertagande. Kortfattad kunskapsmätning vid kursslutet.

Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ansvara medicinskt för de rutinmässiga ultraljudsundersökningarna hos gravida samt kunna ge “second opinion” för avvikande fynd vid andra obstetriska ultraljud. Deltagarna ska självständigt kunna diagnostisera vanliga fostermissbildningar och känna till utredningsvägar och vilken specialistvård som kan krävas vid olika fosteravvikelser samt ha ett kontaktnät till dessa. Deltagarna ska kunna kvalitetsgranska ultraljudsdiagnostiken.

Examination: 6-12 månader efter genomgången kurs sker en skriftlig examination i Stockholm. I samband med det ska alla deltagare presentera ett fall var. Dessutom ska en loggbok med 10 egna fall av fosteravvikelse dokumenteras och lämnas in. 

Kursavgift: 20 000 kr exkl. moms 

Kontaktperson och anmälan: cecilia.ma.jansson@regionstockholm.se (kurssekreterare)