Sök

SFOG Fortbildningskurs Avancerad kurs i obstetriskt ultraljud

SFOG-Fortbildning - 28 Jan - 01 Feb 2019

Kursledare: Eva Bergman och Ajlana Mulic-Lutvica, Akademiska sjukhuset Uppsala
Plats: Uppsala

Kursledare: Eva Bergman och Ajlana Mulic-Lutvica, Akademiska sjukhuset Uppsala 

Kurstid: 28 januari – 1 februari 2019 (må-fr v 4/5/6) 

Kursort: Uppsala 

Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi. Deltagare bör vara examinerade på grundkursnivå (motsvarande obstetriskt rutinultraljud) eller kunna dokumentera motsvarande kompetens. 

Program: Diagnostik av fostermissbildningar, tillväxthämning, flerbördsgraviditeter och andra graviditetskomplikationer. Blodflödesanalyser. Genetisk screening och utredning. Orientering om fetal terapi. Organisation, kvalitetskontroll, säkerhetsaspekter. Omhändertagande vid avvikande fynd. Fetal MRI. Barnkirurgiskt, barnkardiologiskt och neonatalt omhändertagande. Kortfattad kunskapsmätning vid kursslutet. 

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ansvara medicinskt för de rutinmässiga ultraljudsundersökningarna hos gravida. Utgöra second opinion för avvikande fynd vid andra obstetriska ultraljud. Självständigt kunna diagnostisera vanliga fostermissbildningar. Känna till utredningsvägar och vilken specialistvård som kan krävas vid olika fosteravvikelser och ha ett kontaktnät till dessa. Kunna kvalitetsgranska ultraljudsdiagnostiken. 

Examination: 6-12 månader efter genomgången kurs sker en skriftlig examination i Uppsala. Dessutom ska en loggbok med 10 egna fall av fosteravvikelse dokumenteras och lämnas in för godkänd kurs. 

Kursavgift: 16 000 kr (exkl moms) 

Kontaktperson: Sekreterare Maria Olsson Mail: maria.olsson@akademiska.se