Sök

Reproduktionsmedicin och -kirurgi

SFOG-Fortbildning - 25 Nov - 27 Nov 2020

Anmälan

Kursledare: Pietro Gambadauro

Tid: 25-27 november 2020 (ons-fre v 48).

Plats och ort: Uppsala

Avsedd för: Ca 25 specialister i obstetrik och gynekologi med kliniskt/vetenskapligt intresse för reproduktionsmedicin/kirurgi samt gynekologer under subspecialisering i Reproduktionsmedicin.

Program: Infertilitet: definitioner, manlig och kvinnlig utredning (hormonell, bilddiagnostisk, endoskopi) och prognos (t.ex ovarialreservtest). Oförklarad infertilitet. Hormonell dysfunktion relaterad till infertilitet. Ovulationsstimulering. Insemination. Ovariell, tubar och uterin faktor (uterusmissbildningar, myom, polyp, adenomyos, adherenser). Endometrios och infertilitet. Upprepade missfall. Endoskopi och fertilitetskirurgi (laparoskopi, hysteroskopi). Provrörsbefruktning/IVF: indikationer, stimulering, IVF-ICSI labb, komplikationer. Avancerade behandlingar.

Mål: Att kunna analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet och vanliga reproduktionsmedicin-relaterade tillstånd.

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussioner.

Kursavgift: 9 600kr exkl. moms (25% moms tillkommer).

Kontaktperson: kurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.sewww.reproductivesurgery.net/kurs;@reprokurs