Sök

SFOG Fortbildningskurs Praktisk Hysteroskopi

SFOG-Fortbildning - 14 Apr - 16 Apr 2021

Kursledare: er-Göran Larsson, Maria Widmark, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Pasi Bauer
Plats: Skaraborgs sjukhus Lidköping.
Anmälan

Kursledning: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Pasi Bauer

Kurstid: 14-16 april (on - fr v15) 2021

Kursort: Skaraborgs sjukhus Lidköping.

Avsedd för: 12 specialister i obstetrik och gynekologi.

Program: Huvudvikten läggs vid praktisk träning och hands on-demonstrationsoperationer. Vanligen planeras 25 patientoperationer. Korta föreläsningar om teknik, instrument, indikationer, komplikationer och utvecklingsaspekter inleder kursen på onsdag förmiddag. Resten av kursen är praktisk. Bipolär teknik används. Kursdeltagarna får aktivt vara med hands on vid såväl diagnostik, som mer avancerad operativ hysteroskopi – extirpationer och resektioner av polyper, resektioner av myom, septa samt endometrieresektioner (TCRE), som behandling vid menorragi, fertilitetsproblematik med mera. Kursen har ett långtgående samarbete med ledande leverantörer av instrument, och vi använder olika märken på varje sal. Handledd träning i torrlab inkluderande simulator och felsökning.

Socialt är både onsdagens och torsdagens kvälls aktiviteter inplanerade. 

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara förtrogna med skilda praktiska och teoretiska aspekter så som indikation, teknik, klinisk bild och komplikationer vid hysteroskopi, samt  självständigt kunna utföra både diagnostisk och operativ hysteroskopi på ett säkert sätt.

Examination: Teoretisk och praktisk kunskap värderas och examineras löpande under kursens gång.

Kursavgift: 8 800 SEK inkl. moms

Kontaktperson: p-g.larsson@vgregion.se, tel 0500 - 43 14 45, 0702-459820