Sök

Påbyggnadskurs i obstetriskt ultraljud (RUL)

SFOG-Fortbildning - 02 Nov - 06 Nov 2020

Anmälan

Kursledare: Mårten Ageheim, Med Dr Linda Lindström. Specialistläkare fostermedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset.

Tid: 2-6 november 2020

Plats och ort: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi samt barnmorskor som arbetar eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Kursen ingår i SFOGs utbildningskoncept när det gäller obstetrisk ultraljudsdiagnostik i samarbete med Riksföreningen för Ultraljudsdiagnostik (RUD).

Program: Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment samt en praktisk examination ca sex månader efter genomgången kurs. De praktiska momenten består av ultraljudsövningar med patient 4x2 timmar.

Kursmål: Efter genomgången kurs (och efterföljande praktisk träning under sex månader) ska deltagarna självständigt kunna bedöma viabilitet, identifiera flerbörd och bedöma chorionicitet, datera graviditet, utföra rutinmässig ultraljudsundersökning, identifiera misstänkta avvikelser, bedöma placentaläge, fosterläge och fostervattenmängd, utföra viktskattning samt ha kännedom om bildoptimering, ultraljudssäkerhet och fosterdiagnostik.

Examination: Kursen avslutas med teoretisk kunskapskontroll. Dessutom planeras en praktisk och teoretisk examination cirka 6 månader efter kursens avslutande, varefter man erhåller intyg från SFOG på att man har kompetens att självständigt utföra rutinultraljudsundersökning under graviditet. Vid anmälan till examination bifogas en loggbok med en typbild för varje punkt på checklistan för rutinmässig ultraljudsundersökning.

Kursavgift: 13 500 kr exkl. moms. Inkluderar avgift för examinationen.

Kontaktperson: Linda Lindström, linda.lindstrom@kbh.uu.se