Sök

Påbyggnadskurs i obstetrisk ultraljudsdiagnostik för läkare och barnmorskor (RUL)

SFOG-Fortbildning - 25 Maj - 29 Maj 2020

Kursledare: Peter Lindgren, Lotta Herling, Michaela Granfors, Christina Ljungström.
Plats: Stockholm, Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD. FÖR KURSPLATS, VÄNLIGEN KONTAKTA KURSLEDNINGEN

 

Påbyggnadskurs i obstetrisk ultraljudsdiagnostik för läkare och barnmorskor (RUL)

Kursledning: Peter Lindgren, Lotta Herling, Michaela Granfors, Christina Ljungström.

Kurstid: 25 – 29 maj 2020  (mån - fre vecka 22)

Kursort: Stockholm, Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi samt barnmorskor (ca 12 av varje) som arbetar eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Kursen ingår i SFOGs utbildningskoncept när det gäller obstetrisk ultraljudsdiagnostik i samarbete med Riksföreningen för Ultraljudsdiagnostik (RUD).

Program: Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Teoretiska föreläsningar: Ultraljudsfysik, undersökningsteknik, bildoptimering. Fetometri för datering och viktskattning. Diagnostik av flerbörd. Fosteranatomigranskning. Diagnostik av de vanligaste typerna av fostermissbildningar. Amniocentes, moderkaksprov. Screening för kromosomavvikelse med användning av ultraljudsmarkörer. Etiska aspekter på fosterdiagnostik. Organisation. Kvalitetskontroll. Praktisk utbildning i datering av graviditetslängd, viktskattning, granskning av fosteranatomi och basal blodflödesundersökning.

Mål: Efter genomgången kurs (och efterföljande praktisk träning under sex månader) ska deltagarna självständigt kunna utföra obstetriska rutinultraljudsundersökningar omfattande datering av graviditet, fastställande av antalet foster, fosterviktskattning och fosteranatomigranskning med syfte att upptäcka fostermissbildningar.

Examination: Kursen avslutas med teoretisk kunskapskontroll. Dessutom planeras en praktisk och teoretisk examination cirka 6 månader efter kursens avslutande, varefter man erhåller intyg från SFOG på att man har kompetens att självständigt utföra rutinultraljudsundersökning under graviditet.

Pris: 12 800 kr exkl. moms. Inkluderar avgift för examinationen.

Kontaktperson: Cecilia Jansson, kurssekreterare