Sök

Påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud

SFOG-Fortbildning - 27 Apr - 30 Apr 2020

Kursledare: Elisabeth Epstein, Malin Brunes, Nina Betzler
Plats: Stockholm, Södersjukhuset

ANMÄLAN ÄR STÄNGD. FÖR KURSPLATS, VÄNLIGEN KONTAKTA KURSLEDNINGEN

 

Påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud

 

Kursledning: Elisabeth Epstein, Malin Brunes, Nina Betzler

 

Tid: 27-30 april 2020

 

Kursort: Stockholm, Södersjukhuset

 

Avsedd för: Specialister inom obstetrik och gynekologi med god ultraljudsvana och med intresse av gynekologiskt ultraljud.

 

Max antal deltagare: 40

 

Program: Kursen är en teoretisk påbyggnadskurs inom gynekologiskt ultraljud. Kursen efterföljs av en frivillig möjlighet till examination på second opinion nivå inom gynekologiskt ultraljud. Föreläsningarna kommer bland annat att täcka in: undersökningsteknik, nya tekniker (3D, elastografi, kontrast), uterusmissbildningar, adenomyos/ djup endometrios, myom/sarkom, ultraljudets roll vid olaga blödningar, IETA klassificering vid bedömning av endometriet, screening/ incidentella fynd, ultraljud hos den infertila patienten, bäckenbotten ultraljud, ultraljud vid gynekologiska infektioner, buk ultraljud, ultraljud vid staging av gynekologisk cancer, IOTA klassificeringen, ultraljud vid adnexresistenser, ovanliga adnexresistenser/ icke ovariella bäcken resistenser, mellanålsbiopsier och dränage. OBS! En del föreläsningar kommer att hållas på engelska.

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna uppnå second-opinion kompetens inom gynekologiskt ultraljud genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar på hemmaplan, loggbok och tentamen.

Examination: Loggbok och skriftlig tentamen?

Kursavgift: 15 000 kr exkl. moms. Inklusive examinationsavgift.

 

Kontaktperson: kliniksekreterare, katarina.styrud@sll.se