Sök

Obstetrisk fördjupningskurs inklusive handledning och councelling

SFOG-Fortbildning - 11 Nov - 13 Nov 2020

Anmälan

Kursledare: Ordf i RUD, Elizabeth Crang Svalenius m.fl.

Tid: 11-13 november 2020

Plats och ort: Lovik hotell och konferens, Lidingö, internat med två övernattningar ingår i priset

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi samt barnmorskor med några års erfarenhet av obstetriska ultraljud. Kursen ges i samarbete med RUD

Program: Föreläsningar och falldiskussioner - 1-a trimester, Fosterhjärta, CNS, Tillväxthämningar/Flödesundersökningar, Placenta, Etik, Handledning, Councelling (rådgivning), Hygien

Kursmål: Uppdatera och fördjupa ultraljudskunskaper, samt kunskaper i handledning och councelling. Delta i etiska diskussioner.

Examination: Examination sker kontinuerligt genom interaktivt deltagande, diskussioner och kunskapsreflektioner

Kursavgift: 13 000 kr för icke RUD-medlemmar, 12 000 kr för RUD-medlemmar. Kursavgiften skall vara betald senast 1/11.

Kontaktperson: Christina von Feilitzen, sekr RUD, mail: christinavonfeilitzen@gmail.com

Anmälan kan, förutom via SFOG, ske senast 1/10 till:  anne-maj@ultraljud.nu