Sök

Perinatal risk factors for type 1 diabetes in children and adolescents - Nina Lindell

Disputationer - 03 Dec - 03 Dec 2021

Plats: Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet

Datum: 3 December 2021, kl 9:00

Lärosäte: Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet

Titel: Perinatal risk factors for type 1 diabetes in children and adolescents

Namn på doktorand: Nina Lindell

Huvudhandledare: Ulf Samuelsson

Fakultetsopponent: Professor Mikael Knip, Finland

Ordförande vid disputationen: Professor Mikael Benson

Länk för att delta:  https://liu-se.zoom.us/j/63889804395?pwd=Tk9heHNXNThnU202eDZ1WGNWM25Bdz09

Webinar passcode: 350745