Sök

On lymphedema of the lower limbs after treatment of endometrial cancer - whith emphasis on incidence, quality of life, risk factors and health economy - Madelene Wedin

Disputationer - 10 Dec - 10 Dec 2021


09.00 Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet

Namn på doktorand:   Madelene Wedin

Huvudhandledare:      Professor Preben Kjølhede

Fakultetsopponent:     Professor Håkan Brorson, Malmö

Ordförande vid disputationen: Professor Marie Blomberg

 

Plats och zoom länk: Meddelas cirka 3 veckor innan disputationsdagen via fakultetens hemsida (https://liu.se/organisation/liu/bkv)