Sök

Individualized management in term pregnancies. Action point decisions based on gestational duration considering parity and BMI - Lina Lindegren

Disputationer - 26 Nov - 26 Nov 2021


13.00 Medicinska Fakulteten Lunds Universitet

Linda Lindegren

Huvudhandledare: professor Karin Källén

Fakultetsopponent: docent Karin Pettersson, Stockholm
Ordförande vid disputationen: PhD Claes Ignell

Plats och Zoomlänk meddelas på fakultetets sida 3v innan disputationen>>>