Sök

Fokus på kunskap om det normala födandet

Möte - 16 Mar - 16 Mar 2023


16 mars 2023 10.00-17.00, Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fokus kommer att vara på aktuell vetenskap om det normala födandet. Mötet kommer att vara fysiskt på plats (begränsat antal platser) men även sändas digitalt för de som vill se och lyssna på distans. Mötet vänder sig till barnmorskor och förlossningsläkare. Språken är huvudsakligen svenska och skandinaviska.

 

Mötet är fulltecknat på plats men kan följas fritt via:  https://play.gu.se/media/t/0_bzblx0tr 

 

Agenda Torsdag 16 mars 2023 kl. 10.00-17.00

09.00-10.00 Registrering samt fika

10.00-10.15 Välkomna - fokus på kunskap om det normala födandet

10.15-11.00 Ska vi använda oxytocin vid normalt utvecklande förlossningar? Professor Diogo Ayres-de-Campos, Lissabon, Portugal

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Partogrammets betydelse Förste amanuens Stine Bernitz

12.00-13.15 Lunch

13.15-14.00 Förlossningsprogress: en re-evaluering av förlossningstid och partogrammet i relation till mor och barnutfall Postdoc Louise Lundborg

14.00-14.45 Room4Birth – Effekten och betydelsen av att föda barn i ett specialdesignat födslorum Doktorand Lisa Goldkuhl

14.45-15.00 Kaffe

15.00-15.45 Påverkar organisations- och professionstillhörighet vårdpersonals attityder till att stötta vaginal förlossning och interprofessionellt teamarbete – en tvärsnittsstudie Doktorand Karin Johnsson

15.45-16.30 Linköpings teammodell – ett framgångskoncept PhD Eric Hildebrandt och Verksamhetsutvecklare emeritas Marie Nelson

16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning