Sök

ST Kurs Jourförberedande obstetrik och gynekologi

ST-Utbildning - 16 Okt - 19 Okt 2023

Kursledare: Paulina Arntyr Hellgren, Tove Wallström
Plats: Universitetssjukhuset, Örebro, Pris medlem i SFOG: 13 000 kr
Anmälan

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren en teoretisk grund inom obstetrik och gynekologi inom självständigt jourarbete.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till ST-läkaren kan:

 • Identifiera högriskgraviditeter och -högriskförlossningar.
 • Redogöra för vedertagna metoder i fosterövervakning.
 • Bedöma orsaker till och redogöra för behandlingsprinciper vid blödning i sen graviditet.
 • Värdera för- och nackdelar med olika förlossningssätt.
 • Bedöma förlossningsprogressen samt indikationer för behandling av värkrubbningar.
 • Beskriva instrumentell förlossning och åtgärder vid skulderdystoci.
 • Identifiera postpartumblödningar och initiera behandling.
 • Redogöra för olika förlossningsskador och föreslå behandling.
 • Beskriva grundläggande omhändertagande av nyfödd.
 • Beskriva basalt omhändertagande av nyfödd.
 • Identifiera avvikelser från det normala puerperiet.
 • Bedöma orsaker till olaga vaginal blödning hos tidigt gravid och icke gravid kvinna och exemplifiera vidare utredning och behandling i det icke akuta skedet.
 • Redogöra för diagnostik och behandling av akuta gynekologiska infektionstillstånd, inklusive differentialdiagnoser.
 • Utreda orsaker till akut buk- och bäckensmärta, inklusive initial diagnostik och omhändertagande.