Sök

Hysteroskopi

SFOG-Fortbildning - 01 Apr - 03 Apr 2020

Kursledare: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Pasi Bauer
Plats: Skaraborgs sjukhus i Lidköping.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD. FÖR KURSPLATS, VÄNLIGEN KONTAKTA KURSLEDNINGEN

 

Hysteroskopi

 

Kursledning: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Pasi Bauer, 

 

Kurstid: 1-3 april (on - fr v 14 ) 2020

 

Kursort: Skaraborgs sjukhus i Lidköping.

 

Avsedd för: 12 specialister i obstetrik och gynekologi.

 

Program: Huvudvikten lagd vid praktisk träning och ”hands on” demonstrationsoperationer. 25 patientoperationer planeras. Korta föreläsningar om teknik, instrument, indikationer, komplikationer och utvecklingsaspekter inleder kursen på onsdag fm. Resten av kursen är sedan praktisk. Bipolär teknik används. Kursdeltagarna får aktivt vara med ”hands on” vid såväl diagnostik som mer avancerad operativ hysteroskopi – extirpationer, resektioner av polyper, myom, septa samt endometrieresektioner (TCRE) vid behandling vid menorragi.  Genomgång av allehanda instrument och diatermi av olika fabrikat. Handledd träning i torrlab.

 

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara förtrogna med skilda praktiska aspekter som indikationer, teknik, klinisk bild och komplikationer vid hysteroskopi samt självständigt kunna utföra både diagnostisk och operativ hysteroskopi på ett säkert sätt.

Examination: Fortlöpande teoretisk och praktisk examination under kursens gång.

Kursavgift: 6 640 kr exkl. moms.

Socialt är både onsdagens och torsdagens kvälls-aktiviteter inplanerade.   

Kontaktperson: p-g.larsson@vgregion.se, tel 0500 - 43 14 45, 0702-459820