Sök

Högriskobstetrik

SFOG-Fortbildning - 03 Maj - 06 Maj 2021

Anmälan

 (FRAMFLYTTAD TILL VT 21)

Högriskobstetrik

Kursledning: Karin Pettersson, Anna Sand, Sissel Saltvedt, Gunilla Ajne

Kurstid: 3 maj – 6 maj 2021                     

Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm 

Avsedd för: 30 specialister i Obstetrik och Gynekologi 

Program: Bakgrund, diagnostik och handläggning av komplicerade obstetriska tillstånd hos den gravida kvinnan så som svår preeklampsi, HELLP, AFLP och hepatos samt differentialdiagnostiska överväganden. Fetala tillstånd som immunisering och intrauterina infektioner ingår samt betydande interkurrent sjukdom hos modern så som hjärtsjukdom, koagulationsrubbning, reumatisk sjukdom, njur- och leversjukdom, neurologisk sjukdom, IBD, svår psykisk sjukdom och hemoglobinopatier. Kursen inkluderar även obstetrisk anestesiologi och maternell mortalitet. Falldiskussioner för varje område. Betydelsen av prekonceptionell rådgivning diskuteras.

Kursmål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna identifiera och handlägga de kvinnor och foster med möjlig risk för komplikation inom de områden som ingår i kursprogrammet. Därutöver ges möjlighet att skapa kontakt och nätverk för framtida samarbete kring kliniska patientsituationer.

Examination: Examination sker kontinuerligt genom interaktiva diskussioner, falldiskussioner och kunskapsreflektion varje morgon.

CME-poäng: 32

Kursavgift: 10.000 kr exklusive moms (luncher ingår)

Kontaktperson: kurssekreterare Cecilia Jansson, cecilia.ma.jansson@sll.se