Sök

Gynekologisk cancer

ST-Utbildning - 01 Apr - 03 Apr 2019

Kursledare: Henrik Falconer, Angelique Flöter-Rådestad
Plats: Bioclinicum, Nya Karolinska

Kurser inom detta område syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om etiologi och behandling av gynekologisk dysplasi och cancer.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika metoder för primärprevention av gynekologisk cancer.
  • Redogöra för orsaker till olika former av dysplasier och neoplasier i kvinnliga genitalia.
  • Identifiera symtom som kan inge misstanke om atypi eller cancer i kvinnliga genitalia och redogöra för utredning.
  • Redogöra för olika behandlings- och uppföljningsstrategier vid dysplasi i kvinnliga genitalia.
  • Redogöra för behandlingsprinciper och prognos vid olika former av gynekologisk cancer.
  • Tillämpa smärtbehandling och förklara principer för palliativ behandling.
  • Tillsammans med erfaren specialist genomföra ett empatiskt samtal vid givande av cancerbesked, samt reflektera över genomförandet