Sök

Från Förlossningsskada till prolaps - bäckebottendysfunktion genom livet

SFOG-Fortbildning - 14 Okt - 16 Okt 2020

Anmälan

Kursledare: Med dr Gunilla Tegerstedt och specialistläkare Sofie Karlström

Tid: 14 -16 oktober 2020

Plats och ort: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi

Program:

Dag 1                I föreläsningsform belysning av epidemiologiska och gynekologiska aspekter på bäckenbottendysfunktion, framförallt prolaps.

Dag: 2-3           Kirurgisk behandling av olika former av prolaps (deltagande på operationssalen och länköverförd live-operation), bäckenbottenbedömning av sjukgymnast och liveundersökning av patienter med bäckenbottenultraljud (Voluson och BK). Undervisningen sker gruppvis.

Dag 3:               Postoperativa komplikationer. Konservativ behandling av bäckenbottendysfunktion, framförallt tarmbesvär. Det tvärprofessionella teamarbetet belyses med hjälp av sjukgymnast, uro/tarmterapeut och barnmorska från Karolinska Bäckenbottencentrum.

Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till symtomgivande bäckenbottendysfunktion och förstå betydelsen av rätt utredning samt föreslå behandling och uppföljning av kvinnor med bäckenbottendysfunktion.

Examination: Sker kontinuerligt vid diskussioner under seminarier och praktiska övningar.

Kursavgift: 10 000 SEK exkl moms, lunchmåltider och kaffe ingår i kursavgiften.

Kontaktperson: Cecilia Jansson, cecilia.ma.jansson@sll.se