Sök

SFOG Fortbildningskurs Förlossningsskador: Perineala och levatorskador – diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer

SFOG-Fortbildning - 07 Dec - 08 Dec 2022

Kursledare: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

Kursledning: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene 

Kurstid: 7-8 december, 2022 

Kursort och plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö 

Avsedd för: 30 specialister i obstetrik och gynekologi 

Program: Föreläsningar: viktiga aspekter inom bäckenbottenanatomi innan och efter förlossningen; bäckenbottenfysiologi och funktion; bäckenbottendysfunktion inklusive sexologiska aspekter; utredning av förlossningsskador med fokus på bland annat levatorskador; diagnostik och konservativ samt kirurgisk behandling av akuta och sena komplikationer av förlossningsskador; ultraljudets roll i utredning av förlossningsskador inklusive levatorskador; undersökning av normal bäckenbottenanatomi, inklusive tre-dimensionellt ultraljud (Voluson och BK); dynamisk ultraljudsundersökning; rikligt bildmaterial; fall presentationer. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bäckenbottensanatomi och bakgrund till diagnostik och åtgärd av förlossningsskador och utredning samt åtgärd av akuta och sena komplikationer inklusive levatorskador. 

Examination: Sker kontinuerligt vid diskussioner under seminarier och praktiska övningar. Skriftlig examination sker i slutet av kursen. 

Kursavgift: 10 000 SEK ex moms 

Kontaktperson och anmälan: Vid frågor eller fullbokad kurs mejla till:  ligita.jokubkiene@med.lu.se