Sök

Förlossningsskador: Perineala och levatorskador – diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer

SFOG-Fortbildning - 14 Okt - 15 Okt 2020

Kursledare: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Skånes Universitetssjukhus Malmö, Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 5
Anmälan

NYTT KURSDATUM 

 

Förlossningsskador: Perineala och levatorskador – diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer

Kursledning: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene

Kurstid: 14-15 OKTOBER 2020

Kursort: Skånes Universitetssjukhus Malmö, Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 5

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi

Antal deltagare: 30

Program: Föreläsningar: viktiga aspekter inom bäckenbottenanatomi innan och efter förlossningen; bäckenbottenfysiologi och funktion; bäckenbottendysfunktion inklusive sexologiska aspekter; utredning av förlossningsskador med fokus på levatorskador; diagnostik och konservativ samt kirurgisk behandling av akuta och sena komplikationer av förlossningsskador; ultraljudets roll i utredning av förlossningsskador inklusive levatorskador; undersökning av normal bäckenbottenanatomi, inklusive tre-dimensionellt ultraljud (Voluson och BK); dynamisk ultraljudsundersökning; rikligt bildmaterial; fall-presentationer; demo/live scan av patienter med normal bäckenbottenanatomi samt med förlossningsskada mm.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bäckenbottensanatomi och bakgrund till diagnostik och åtgärd av förlossningsskador och utredning samt åtgärd av akuta och sena komplikationer inklusive levatorskador.

Examination: Sker kontinuerligt vid diskussioner under seminarier och praktiska övningar. Skriftlig examination sker i slutet av kursen.

Kursavgift: 10 000 kr exkl. moms

Kontaktperson vid frågor eller fullbokad kurs mejla tillligita.jokubkiene@med.lu.se