Sök

Förlossningsskador: Perineala och levatorskador – diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer

SFOG-Fortbildning - 07 Mar - 08 Mar 2024

Kursledare: Överläkare, Med. Dr. Riffat Cheema, Docent, överläkare Ligita Jokubkiene
Plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö
Anmälan

Kursledning: Överläkare, Med. Dr.  Riffat Cheema, Docent, överläkare Ligita Jokubkiene

Kurstid: 7-8 mars, 2024

Kursort och plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

Avsedd för: 30 specialister i obstetrik och gynekologi

Program: Föreläsningar: viktiga aspekter inom bäckenbottenanatomi innan och efter förlossningen; bäckenbottenfysiologi och funktion; bäckenbottendysfunktion inklusive sexologiska aspekter; utredning av förlossningsskador med fokus på bland annat levatorskador; diagnostik och konservativ samt kirurgisk behandling av akuta och sena komplikationer av förlossningsskador; ultraljudets roll i utredning av förlossningsskador inklusive levatorskador; undersökning av normal bäckenbottenanatomi, inklusive tre-dimensionellt ultraljud (Voluson och BK); dynamisk ultraljudsundersökning; rikligt bildmaterial; fallpresentationer.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bäckenbottensanatomi och bakgrund till diagnostik och åtgärd av förlossningsskador och utredning samt åtgärd av akut och sena komplikationer inklusive levatorskador.

Examination: Sker kontinuerligt vid diskussioner under seminarier och praktiska övningar. Skriftlig examination sker i slutet av kursen.

Kursavgift: 10 000 SEK (exkl moms)

Kontaktperson vid frågor eller fullbokad kurs:  ligita.jokubkiene@med.lu.se