Sök

SFOG Fortbildningskurs Förlossningsskador: Perineala och levator skador – diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer - Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 25 Nov - 26 Nov 2021

Kursledare: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

 

Kursledning: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene 

Kurstid: 25-26 november, 2021 

Kursort och plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö 

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi 

Antal deltagare: 30 

Program: Föreläsningar: viktiga aspekter inom bäckenbottenanatomi innan och efter förlossningen; bäckenbottenfysiologi och funktion; bäckenbottendysfunktion inklusive sexologiska aspekter; utredning av förlossningsskador med fokus på levatorskador; diagnostik och konservativ samt kirurgisk behandling av akuta och sena komplikationer av förlossningsskador; ultraljudets roll i utredning av förlossningsskador inklusive levatorskador; undersökning av normal bäckenbottenanatomi, inklusive tre-dimensionellt ultraljud (Voluson och BK); dynamisk ultraljudsundersökning; rikligt bildmaterial; fall presentationer. 

Examination: Sker kontinuerligt vid diskussioner under seminarier och praktiska övningar. Skriftlig examination sker i slutet av kursen. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bäckenbottensanatomi och bakgrund till diagnostik och åtgärd av förlossningsskador och utredning samt åtgärd av akuta och sena komplikationer inklusive levatorskador. 

Kursavgift: 10 000 SEK ex moms 

Vid frågor eller fullbokad kurs mejla till:  ligita.jokubkiene@med.lu.se