Sök

Avancerad antikonception för specialister

SFOG-Fortbildning - 05 Nov - 06 Nov 2020

Anmälan

Kursledare: Susanne Sjöström, Ingrid Sääv, Helena Kopp Kallner, Kristina Gemzell Danielsson

Tid: 5-6 november 2020 (tor - fre v 45)

Plats och ort: Ulfsunda slott, Stockholm

Avsedd för: 20 specialister i obstetrik och gynekologi

Program: Kursen, där svenska och internationella experter undervisar, erbjuder fördjupad kunskap om preventivmedels biologiska mekanismer och epidemiologi med fokus på komplicerade tillstånd som interkurrenta sjukdomar, biverkningar, hälsoeffekter och blödningsproblematik. Stor vikt kommer att läggas på interaktiva falldiskussioner där kursdeltagarna förväntas förbereda diskussionsunderlag och ta med autentiska fall.

Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha fördjupade kunskaper om preventivmedels potential och verkningsmekanismer, ökad förståelse för olika sidoeffekter och hur dessa kan hanteras samt ha ökad kunskap om handläggning av komplicerade fall till exempel vid interkurrent sjukdom och ärftliga tillstånd.

Examination: Sker kontinuerligt genom interaktivt deltagande och falldiskussioner.

Kursavgift: 8 000 kr exkl. moms. Kostnad för internat 2 300 kr tillkommer.

Kontaktperson: Susanne Sjöström, susannesjostrom@hotmail.com