Sök

Cervical cancer prevention in non-attendees with self-sampling HPV analyses and cervical cancer survival - Avalon Sundqvist

Disputationer - 26 Nov - 26 Nov 2021


09.00 Medicinska Fakulteten Lunds Universitet

Avalon Sundqvist

Huvudhandledare: docent Christer Borgfeldt

Fakultetsopponent: professor Matts Olovsson, Uppsala
Ordförande vid disputationen: professor Stefan Hansson

Plats och Zoomlänk meddelas på fakultetets sida 3v innan disputationen>>>