Sök

Surveillance of late fetal growth restriction and outcome after late preterm birth - Anna Bonnevier

Disputationer - 12 Nov - 12 Nov 2021


Medicinska Fakulteten Lunds Universitet

Anna Bonnevier

Huvudhandledare: professor Karin Källén

Fakultetsopponent: professor Kjell Salvesen, Trondheim
Ordförande vid disputationen: PhD Marie Carlson Fagerberg

Plats ink Zoomlänk meddelas 3v innan utsatt dag på fakultetets hemsida>>>