Sök

Studier

Här hittar ni information om hur man ansöka om att få en studie bedömd som SNAKS studie och vilka studier som pågår i SNAKS regi.

 

Om du vill få din studie bedömd som SNAKS studie:

Maila studieunderlag enligt nedan senast 1 månad innan nästa styrelsemöte (se under möten) till SFOGs vetenskapliga sekreterare och sammankallande för styrgruppen för SNAKS:

annika.strandell@vgregion.se

 

Vilka studier är möjliga SNAKS studier?

  • Kliniska studier som innefattar ett samarbete mellan flera kliniker i landet. Det kan vara både observationsstudier, RCT eller andra typer av kliniska studier.

 

Hur skall studieförslaget skickas in till SNAKS styrelse?

  • Studieplan (svenska eller engelska) med kort sammanfattning (250 ord), vetenskaplig frågeställning, bakgrund, projektbeskrivning (urval forskningspersoner, procedurer, metoder mm), powerberäkning, ekonomi/funding, betydelse, tidsplan, ansvariga för/medverkande i studien
  • CV och kontaktuppgifter för huvudansvarig forskare

 

Här finns en mall till studieprotokoll som i första hand är avsedd för en randomiserad studie (RCT), men som efter modifiering är användbar även för andra studietyper. Det är inte obligat att använda just denna mall. Den kan också användas som en checklista för att få med alla viktiga punkter.

En ansvarig för studien kommer att bjudas in till SNAKS styrelsemöte för att presentera studien.

 

Planerade SNAKS studier:

 

Pågående SNAKS studier:

 

Angående SWEPIS

Styrgruppen för SWEPIS (Swedish post-term induction study) har efter interimsanalys och rekommendation från Data Safety Monitoring Board (säkerhetskommittén) beslutat att pausa studien. Detta innebär att inga kvinnor kan inkluderas i SWEPIS från och med måndagen den 15 oktober 2018 och tills vidare. Kvinnor som under kommande vecka fram till och med fredag den 12 oktober uppnår vecka 41+0 - 41+1 ska få information om studien och kan randomiseras om de vill delta, medan kvinnor som når vecka 41+1 den 13 oktober eller senare inte ska få information om studien. Alla kvinnor som blivit randomiserade fram till och med den 12 oktober ska fullfölja studieprotokollet. 

Styrgruppen för SWEPIS den 8 oktober 2018

Christina Bergh, Sophia Brismar Wendel, Helen Elden, Helena Fadl, Henrik Hagberg, Lars Ladfors, Sissel Saltvedt, Verena Sengpiel, Olof Stephansson, Ulla-Britt Wennerholm, Jan Wesström, Anna-Karin Wikström

 

Avslutade SNAKS studier: